Formy płatności

Płatności prosimy dokonywać przelewem tradycyjnym na podane niżej konto, podając w tytule przelewu nr zamówienia:

Extrema Urszula Stach; ul. Mogilska 20, 31-516 Kraków
Nr konta Mbank: 76114020040000390235367793