Jak przygotować projekt?

Szczegółowych informacji dotyczących przygotowania plików produkcyjnych należy każdorazowo szukać przy wybranym produkcie.